Girişimcilik İnkübasyonu

Girişimciler, dört aylık bir inkübasyon programı aracılığıyla, bir grup kültürün parçası olarak bilgi ve deneyimleri paylaşarak, sosyal bağları ve karşılıklı anlayışı teşvik edilmektedir.

LIFE__GENERAL_D.VILLASANA_38.JPG

MÜFREDAT

LIFE müfredatı, Girişimcilerin başarılı işletmeler başlatmak için ihtiyaç duydukları ortamı sağladıklarından emin olmak için özenle tasarladık, küratörlüğünü ve yerelleştirmelerini gerçekleştirdik. 25 modülden uzman içeriğe sahiptir ve girişimcilik, finansal yönetim, pazarlama, müzakereler ve yasal konular hakkında 60 saat eğitim vermektedir. Girişimciler ayrıca, sektöre özgü uzmanlıklarını geliştirmek için gıda güvenliği ve gıda işletmeleri için finansman gibi konularda eğitilmektedir.

Her bir grup, iş topluluğundan ve akademiden nitelikli eğitmenler (hem Türk hem de diğer milletlerden) tarafından yönetilen 12 haftalık eğitimi taahhüt eder.

Atölyeler

Temel LIFE müfredatına ek olarak uzmanların liderliğinde atölyeler de mevcut. Bu atölyelerde verilen günlük eğitimler katılımcılara ihtiyaçlarına bağlı olarak ek mutfak, iş ve pazarlama becerileri sağlar.

IFTAR_LIFE_D.VILLASANA_33.jpg

Mutfak

Gıda Girişimcilik Merkezinde, LIFE Üyeleri küçük miktarlı üretim için onaylanmış ticari kaliteli bir mutfağa erişebilir. Bu mutfak aynı zamanda hem tarifleri hem de ürünleri test etmek için birden fazla işletme için benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır. Mutfağın yanısıra, kafe oturma alanı, girişimcilere hızlı yemek hazırlama, misafir karşılama ve müşteri hizmetlerini uygulama fırsatı vermektedir.

Gastrodiplomasi Faaliyetler Serisi

İnkübasyon dönemi boyunca, her grup yerel topluluğu ilgilendiren ve yemek aracılığıyla kültür alışverişini teşvik eden özel etkinliklere ev sahipliği yapar. Türkiye'de gıda sektöründen ve iş dünyasından gelen konuklara sıklıkla eşlik eden bu gastrodiplomasi etkinlikleri, aynı zamanda girişimciler için en önemli ağ oluşturma fırsatı olarak karşımıza çıkıyor.

IFTAR_LIFE_D.VILLASANA_14.jpg

Mentorlük (Danışman)

LIFE personeli, benzer bir iş kolunda, deneyimli bir girişimciyle üyeleri eşleştirerek, bire bir mentor-Mentee ilişkilerini kolaylaştırır. Rehberlik programı kapsamında, Gıda Grişimcilik Merkezi olarak:

  • Mentor-mentee (Danışman-Danışan) ilişkilerini ele alın, görüşme yapın, seçin, eşleştirin, izleyin ve değerlendirin.

  • Mentorların ve menteelerin, beklentileri belirleme ve gerektiğinde eğitim sağlama dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilişkilerini en üst düzeye çıkaracak araçlarla donatıldığından emin olun.

  • Mentorluk ilişkisini sürdürmek için mentorları ve menteeleri hem sosyal medya platformları hem de Gıda Girişimcilik Merkezlerini kullanmaya teşvik edin.

  • Ardıl planlama, mentor değerlendirmesi, mentor sayı artışı, mentee süreç değerlendirmesi ve program etkinliği değerlendirmesi dahil olmak üzere destek değerlendirmesi ve sürdürülebilirlik.

Mentorlar ayrıca, iş ilişkilerini kolaylaştırmak, finansmana erişim, vb. Dahil olmak üzere, Gıda Girişimcilik Merkezleri üyelerine (sadece onların mükelleflerine) başka destek biçimleri sağlamaya da teşvik edilir.

DESTEK HİZMETLERİ

Yapılandırılmış bir mentorluk programına ek olarak, LIFE, girişimcilerin işlerini kurmaları ve büyütmeleri için bir dizi hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler arasında:

  • Formalizasyon, kayıt ve hukuki destek

  • Finansmana erişim ve başlangıç desteği

  • Ağ, tematik etkinlikler ve seminerler

  • Kazananlar için başlangıç (Tohum) finansmanı ile iş sahası rekabeti