DESTEK HİZMETLERİ

LIFE_PITCH_CONTEST_D.VILLASANA_84.jpg

İş sahası yarışması

İnkübasyon süresi boyunca, üyeler, her bir kohortun inkübasyon döneminin sonunda iş sahası yarışması için hazırlık olarak iş sahalarını hazırlar, geliştirir ve uygularlar. Üyeler sahalarını bir jüri heyetine sunarlar. Kazananlar, yarışmaya yerleştirilmelerine bağlı olarak başlangıç finansmanı ile ödüllendirilir.

LIFE_PITCH_CONTEST_D.VILLASANA_27.jpg

Formalizasyon, kayıt ve hukuki destek

Sürdürülebilirliği ve Türkiye ekonomisine tam katılımı teşvik etmek için LIFE, kayıt prosedürleri ve yerel yasal ve ayrıntılı muhasebe, gereksinimlere uyum konusunda destek sağlar.

Referans için Gıda Girişimcilik Merkezi üyeleri için bir yol haritası ve diğer araçlar mevcuttur. Birebir oturumlarda işleriyle ilgili belirli sorular hakkında rehberlik isteyen girişimcilere hizmetlerini sunan uzmanlar bulunmaktadır.

LIFE__GENERAL_D.VILLASANA_27.JPG

Finansmana erişim ve başlangıç desteği

Gıda Girişimcilik Merkezi üyelerini, işletmeleri için sermaye yatırımları, krediler ve hibeler gibi çeşitli kaynaklardan fon tanımlanmasında desteklemektedir. Gıda Girişimcilik Merkezi personeli potansiyel yerel ve uluslararası finansörler ve lider girişimcileri ile teklif ve saha geliştirme konusunda bağlantı kurmayı kolaylaştırmaktadır.

IFTAR_LIFE_D.VILLASANA_99.jpg

Ağ, tematik etkinlikler ve seminerler

Üyeler, başarılı gıda girişimcilerinin çeşitli deneyimlerine ulaşmak ve Türk gıda endüstrisinde kendi ağlarını kurmak için düzenli olarak ağ oluşturma ve deneyim paylaşımı etkinlikleri düzenlenmektedir. Gıda Girişimcilik Merkezi, finansmana erişim, Türk gıda pazarına girme ve gıda düzenlemeleri gibi belirli ilgi alanlarına yönelik talep üzerine seminerler düzenler.