Master LIFE Logo FULL .png
 

Gıda Girişimciliği (LIFE) Projesi geçim kaynakları inovasyonu, gıda sektöründe girişimciliği, iş yaratma ve kültürler arası katılımı destekliyor ve teşvik ediyor. Girişimci inkübasyon programımız sayesinde LIFE Gıda Girişimcilik Merkezi (GGM) üyeleri, Türkiye'de gıda işletmeleri inşa ediyor ve sürdürülebilir geçim kaynakları yaratıyor. Program mültecileri ve ev sahibi toplulukları desteklemeyi hedefliyor.

LIFE__GENERAL_D.VILLASANA_28.JPG

Gİrİşİmcİlİk İnkübasyonu

Girişimcilere, Türkiye'de gıda sektöründe gelişmekte olan işletmelere yönelik 60 saatten fazla eğitim verilmektedir. Girişimciler, program boyunca birlikte çalışarak, kültürlerini, bilgi ve deneyimlerini paylaşırlar.

IFTAR_LIFE_D.VILLASANA_87.JPG

Gıda Gİrİşİmcİlİk MerkeZİ

LIFE Gıda Girişimcilik Merkezleri  (GGM) test ve üretim için ticari sınıf mutfak alanı ve birlikte çalışma ve etkinlikler için alanlar ile donatılmıştır. Bu merkezlere bağlı üyeler işlerini, becerilerini ve iş ağlarını oluşturup büyütürken kaynaklar ve hizmetler de birbirleriyle bağlanılmaktadır.

IFTAR_LIFE_D.VILLASANA_96.JPG

ETKİNLİKLER

LIFE Projesi, sosyal uyumu ve gastrodiplomasiyi ya da insanlardan insana kültür alışverişini vurgulamaktadır. Bu gastrodiplomasi etkinlikleri aracılığıyla, LIFE üyeleri, kendi yiyeceklerini ve öykülerini paylaşmak için toplulukları ile toplumları arasında bağlantı kurarlar.


İstanbul'da bir gıda girişimcisi mi?